• Sell
  • Buy
  • Sell
in Bulk
voice search

Jiangsu, Jiangsu Sheng, China|

Huadong Cocoa Food (Xinghua) Co., Ltd

GM

Mrs Selene

Members since

2 years

Address

Xinghua Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu, Jiangsu Sheng, 214000, China

Natural Cocoa Powder(3)

Prominent & leading Exporter from Jiangsu, we supply finest quality Natural Cocoa Powder including Natural Cocoa Powder NH01, Natural Cocoa Powder 10-12% NM01, Natural Cocoa Powder 4-9% NL01 as per client requirements.

All Categories

Natural Cocoa Powder NH01

1300 USD ($) (Approx.)

Natural Cocoa Powder 10-12% NM01

1150 USD ($) (Approx.)

Natural Cocoa Powder 4-9% NL01

1100 USD ($) (Approx.)

Seller Details

GM

Mrs Selene

Member Since

2 Years

AddressView on Map

Xinghua Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu, Jiangsu Sheng, 214000, China

Get the Best Price for

Huadong Cocoa Food (Xinghua) Co., Ltd

Requirement Frequency